Start fra
$7.00USD
Månedlig
Linux P1
Start fra
$11.00USD
Månedlig
Linux P2

------------------------
CPU 2 vCPU
RAM 2 GB
Storage 40 GB
Bandwidth 500 GB
IP 1
Start fra
$20.00USD
Månedlig
Linux P3
CPU 4 vCPU
RAM 4 GB
Storage 80 GB
Bandwidth 500 GB
IP 1
Start fra
$37.00USD
Månedlig
Linux P4
CPU 4 vCPU
RAM 8 GB
Storage 160 GB
Bandwidth 1500 GB
IP 1
Start fra
$62.00USD
Månedlig
Linux P5
CPU 8 vCPU
RAM 16 GB
Storage 320 GB
Bandwidth 3000 GB
IP 1
Start fra
$116.00USD
Månedlig
Linux P6
CPU 8 vCPU
RAM 32 GB
Storage 640 GB
Bandwidth 3000 GB
IP 1
Start fra
$150.00USD
Månedlig
Linux P7
CPU 12 vCPU
RAM 48 GB
Storage 960 GB
Bandwidth 3000 GB
IP 1
Start fra
$177.00USD
Månedlig
Linux P8
CPU 16 vCPU
RAM 64 GB
Storage 1200 GB
Bandwidth 3000 GB
IP 1